Küche

CHF10.45
CHF29.90
+
Nicht vorrätig

Do it Yourself (DIY)

Holztäfelchen 7×5 cm

CHF3.95
CHF17.90
CHF7.90
CHF17.95
CHF15.90
+
Nicht vorrätig
CHF24.90
CHF5.20
CHF6.20
CHF7.90
CHF7.90
CHF5.50
CHF3.50
+
Nicht vorrätig
CHF12.50
CHF1.50

Haus & Garten

Kalkfänger

CHF9.90
CHF7.85
CHF4.60
CHF7.60
Short
CHF19.90
CHF15.00
Long

Olivenholz

CHF25.70

Aufbewahren

CHF15.50
CHF10.50
CHF3.75
CHF3.20
+
Nicht vorrätig
CHF39.90
CHF5.50
Angebot!
CHF11.90
Angebot!
CHF11.50
Angebot!
CHF19.90
Angebot!
CHF29.90
Angebot!
CHF29.90
Angebot!
CHF29.90
Angebot!
CHF19.50
Angebot!
CHF19.50
Angebot!
CHF15.90

Aufbewahren

Spork – Göffel

CHF13.90
CHF46.50
CHF25.50
CHF39.60
+
Nicht vorrätig
CHF44.30
CHF35.50

Trinkflaschen

CHF24.50
CHF28.70
CHF21.00
CHF17.30

Haus & Garten

Edelstahlflasche 7.5dl

CHF28.70

Haus & Garten

Edelstahlflasche 5dl

CHF21.00
CHF42.60
CHF32.30

Putzen / Reinigen

Angebot!

Putzen / Reinigen

Govinda Waschnüsse 1kg

CHF15.90

Putzen / Reinigen

Washo Waschstreifen blau

CHF19.90
CHF29.90
CHF17.90
CHF19.90
CHF1.30
CHF1.40

Do it Yourself (DIY)

Braunglasflasche 250ml

CHF4.00CHF5.40
CHF4.50CHF5.90

Do it Yourself (DIY)

Braunglasflasche 1000ml

CHF4.90CHF6.30
Aktuell
CHF5.50
CHF17.30
+
Nicht vorrätig
CHF5.50
CHF5.50
CHF3.50
Angebot!
CHF17.50
Angebot!
CHF17.50
CHF5.50

Haus & Garten

Kalkfänger

CHF9.90
CHF7.85
CHF7.60